Condicions generals

Avís legal

Aquest avís regula les modalitats i condicions d'Ús del web.

ESCAPADE, SIA, S.L, titular de les webs www.escapade.es i www.yourescapade.com, amb CIF B-17517665, és una societat inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 1.075, Foli 124, Fulla GI-19.429, amb domicili al Carrer Sant Pau, 8, 1ª, Figueres, Girona, Espanya.

1. Modalitats i condicions d'Ús
En registrar-te com a “Usuari” dels webs www.escapade.es i/o www.yourescapade.com i clicant al botó acceptar, estàs d'acord amb les condicions que apareixen a continuació.

Escapade proporciona una plataforma de reserves per a les agències o empreses explotadores de lloguers turístics, establiments hotelers i propietaris de cases rurals, els allotjaments dels quals apareixen als web d'ESCAPADE. Mitjançant aquesta plataforma quan demanes una reserva estàs contractant directament amb l'agència o empresa explotadora de lloguers turístics, establiment hoteler o el propietari de la casa rural.

Sinó s'especifica el contrari, ESCAPADE no cobra cap tipus de despesa pels seus serveis a l'Usuari.

2. Copyrights i marques registrades
Escapade. Tots els drets registrasts. Les marques i logos d'ESCAPADE són propietat registrada d'Escapade S.I.A., S.L, al igual que els títols, caràcters, noms i gràfics emprats en el seu Web. Totes les altres marques són propietat dels seus respectius propietaris. Tota la documentació exposada al Web és propietat de ESCAPADE o de les empreses autoritzades i està igualment protegida pels drets d'autor, marques, marques de servei i altres drets de propietat. Tu acceptes no copiar, modificar, distribuir o vendre el contingut del Web en la seva totalitat o en part, ni crear productes derivats

3. Edat i responsabilitat
Declares i garantitzes tenir al menys 18 anys d'edat i estar en dret de poder complir aquest Contracte i d'utilitzar el Web conforme a les condicions enunciades. Acceptes tota responsabilitat econòmica resultant de l'ús d'aquest Web. Així com de l'ús del teu compte bancari o tarja de crèdit per altres, principalment i de manera no limitada, pels menors que visquin amb tu.

4. Informació de l'Usuari
Com a Usuari d'aquest Web, certifiques que totes les dades que ens has donat: nom, adreça, telèfon, dades de la teva tarja, etc... són verídiques i exactes. En cas contrari, ESCAPADE es reserva el dret de rescindir aquest Contracte, de prohibir-te l'ús del seu Web i de reclamar-te una indemnització per tota pèrdua que hagi estat provocada per la informació que ens has proporcionat.

5. Els nostres serveis
ESCAPADE publica en el seu web informació sobre els preus i les disponibilitats dels lloguers turístics o vacacionals, cases rurals, habitacions d'hotels i altres productes i serveis turístics. Els preus, les seves limitacions i disponibilitats estan subjectes a modificacions sense preavís per part de les empreses que gestionen aquests allotjaments. Les reserves són gravades amb les tases i impostos aplicables o corresponents.

6. Reserves
En el moment de la reserva estàs contractant amb l'allotjament, o l'empresa que ho comercialitza o gestiona, prestatari dels serveis, i no amb ESCAPADE. Serà aquest el responsable de la teva reserva. A l'hora de fer el pagament serà ho faràs directament a l'allotjament o a l'empresa que el gestioni.

Si fas servir el servei de reserves dels webs pertanyent a ESCAPADE, hi ha la possibilitat que hi hagin condicions particulars que s'apliquin a la disponibilitat, les tarifes i les condicions d'anul.lació, per a cada habitació d'establiment hoteler, lloguer turístic o allotjament rural. Has de llegir amb cura les condicions aplicables a cada allotjament abans de passar a la secció "Reserves". Aquestes condicions et seran indicades abans de la confirmació de la teva reserva.

Tota sol.licitud de informació o de reserva d'un allotjament s'haurà de efectuar a través del web d'Escapade mitjançant l'enviament del formulari corresponent. D'aquesta manera l'allotjament, o l'empresa que ho gestioni, podrà respondre a la teva sol.licitud. A més a més la teva demanda quedarà registrada juntament amb la data i hora quan es va fer.

Les dades de contacte de l'allotjament o l'empresa que gestiona l'allotjament: telèfon, adreça, correu electrònic, apareixeran automàticament en el moment que es confirma la reserva.

Un mateix Usuari no podrà tenir dos allotjaments diferents en espera de pagament, pre-reservats, per a unes mateixes dates. Per a sol.licitar la reserva d'un segon allotjament hauràs de fer efectiva la paga i senyal del primer allotjament, o bé haver sol.licitat l'anul.lació de la pre-reserva d'aquest.

El proporcionar dades de contacte incompletes o inexactes per part de l'Usuari comporta el risc de provocar el retard o l'anul.lació de la reserva per part dels allotjaments. A més a més, Escapade es reserva el dret a rescindir el teu compte d'Usuari i prohibir-te l'ús del seu web.

7. Responsabilitat limitada
A Escapade vetllem sempre per el bon funcionament i disponibilitat del nostre web, però no podem garantir l'accés continuat i segur als nostres serveis ja que aquest pot veure's interferit per causes que escapen al nostre control.

Les empreses col.laboradores: agències i empreses explotadores de lloguers turístics, establiments i allotjaments rurals són els únics i exclusius responsables sobre la informació que sobre els seus allotjaments apareix al web d'ESCAPADE.

La gestió de les reserves també cau sota la responsabilitat directa de les agències o empreses explotadores de lloguers turístics, establiments hotelers i propietaris de cases rurals. Així mateix el pagament de les reserves es fa directament amb ells. Essent aquestes empreses col.laboradores les úniques responsables de garantitzar les reserves. ESCAPADE no pot ser presa per responsable dels errors de transmissió, o els retards i/o anul.lacions de reserves, ni per cap altre acte o omissió de tercers proveîdors.

8. Publicitat i patrocini
Algunes parts del Web poden contenir publicitat o patrocini . Les empreses publicitàries i els patrocinadors són els únics responsables de la conformitat a la legalitat vigent dels continguts que hauran de ser inclosos dins aquest nivell al Web. ESCAPADE no recolza cap dels productes o serveis promoguts i en cap cas podrà ser presa com a responsable de qualsevo error o inexactitud relativa als continguts publicitari o de patrocini.

9. Confidencialitat i vida privada
Les dades personals que transmeteixes a ESCAPADE es mantindran confidencials. ESCAPADE no intercanvia, no lloga, i no ven les dades personals dels seus USUARIS. Algunes dades generals o estadístiques podran ser confiats a terceres empreses però en cap cas les dades personals dels Usuaris.

L'Usuari tindrà dret a accedir a aquest informació, a rectificar-la si les dades són errònies i a donar-se de baixa dels serveis.

El tractament de les dades personals i enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de decembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.